20.10.2023.

13:00 Registracija učesnika

14:00 Otvorenje

14:20 Bojan Šipka, dipl.ing.arh.  I   Bojan Šipka Architects, BiH

Tema: ”Kreiranje prostora kroz dijalog arhitekture sa korisnicima, prirodnim i građenim strukturama”

14:40 doc.dr.sc. Alen Žunić, mag.ing.arh.,  I  Arhitektonski fakultet Zagreb – Studio ALBATROSS, Hrvatska

Tema: ”Ecotopia – arhitektura zelene budućnosti”

15:00 Miloš Petrović, dipl.ing.arh.,  I  Enforma, Crna Gora

Tema: “Re-akcija”

15:20 Jurij Ličen, mag.ing.arh., M.Arch.  I  Enota, Slovenija

Tema: ”Natural Systems”

15:40 mr.arh. Ana Bosankić, dipl.ing.arh.,  I  Novi dom, BiH

Tema: ”Simboli u sakralnoj arhitekturi”

16:00 Pauza

16:45 Stjepan Mikulić,  I  Bjarke Ingels Group: BIG, Danska

Tema: ”IG – Kreiranje svjetski prepoznatljive arhitekture – Primjer Wellness Hotela u Aarhusu”

17:15 Andrej Strehovec, dipl.ing.arh.,  I  Strehovec arhitekt, Slovenija

Tema: ”Arhitektura i intermedia dizajn”

17:35 Marko Matejić, dipl.ing.arh., Nikola Ivković, dipl.ing.arh.

MAIN architects, Srbija

Tema: ”Stanovanje između urbanog i ruralnog”

18:00 Završetak prvog dana

21.10.2023.

09:00 Registracija učesnika

10:00 Vedina Babahmetović, dipl.ing.arh.,  I  Entasis, BiH

Tema: ”Hiža Mišljenova”

10:20 Robert Klun, dipl.ing.arh.,  I  Magnet Design, Slovenija

Tema: ”Zeleno je magnet za suvremenu arhitekturu i design. Kompozicija, detajli i materiali su naše Lego kocke”

10:40 Jasmina Bostandžija, MA-dipl.ing.arh.  I Mercis, Slovenija

Tema: ”Mercis fabrics and leathers”

11:00 Aleksandar Osei-Lartey, mast.ing.arh.,  I  Synthesis Quatro, Srbija

Tema: ”Izazovi arhitekture u enterijeru – uspostavljanje harmonične veze: rekonstrukcija/sanacija/adaptacija nasuprot (vs) klijent/budžet”

11:20 Davor Mateković, dipl.ing.arh.,  I  Proarh, Hrvatska

Tema: ”Multiformity”

11:40 Nikola Martinović, dipl.ing.arh.,  I  N-Martin Project, Srbija

Tema: ”Rekonstrukcija kao očuvanje graditeljskog nasleđa”

12:00 Pauza

12:40 Ante Vrban, dipl.ing.arh.,  I  Architect Ante Vrban, Hrvatska

Tema: ”Arhitektura i različitost klijenata”

13:00 mr.arh. Alisa Osmanagić  I  Studio Alisa Design, Crna Gora

Tema: ”Lični pečat u procesu dizajna enterijera”

13:20 Vedran Pedišić, dipl.ing.arh., Sangrad, Hrvatska

Tema: ”Okviri u prostoru”

13:40 red.prof.art. Ljubomir Miščević dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet Zagreb, Hrvatska

Tema: ”Arhitektura za prilagodbu klimatskim promjenama”

14:00 Završetak summita

POGLEDAJTE PREDAVAČE